Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

CONTACT

Zakład Urbanistyki Planowania Regionalnego i Zarządzania
Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
Wydział Budownictwa i Architektury
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 50


e-mail: conkuipp2019@zut.edu.pl

Konferencja organizowana jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Wsparcie dla czasopism naukowych" (umowa 485/WCN/2019/1)